Projekt polega na zorganizowaniu dla osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Dolnego Śląska, trzech wycieczek turystyczno-krajoznawczych:

  • dwudniowej w rejon Doliny Baryczy,
  • jednodniowej w Bory Dolnośląskie połączonej ze zwiedzaniem Żagania i jego okolic,
  • jednodniowej do Kletna.

Wszystkie wycieczki odbędą się autokarem, a każda z nich jest przeznaczona dla 30 osób, w tym co najmniej 20 osób niepełnosprawnych oraz, w koniecznych przypadkach, również opiekunów osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Informacje odnośnie projektu dostępne będą na bieżąco na stronie Facebook Stowarzyszenia Różowe Okulary oraz w aktualnościach: Wyrusz z nami w nieznane, Poznajemy nieznane: wycieczka do Żagania.

Projekt jest realizowany w okresie od 15 czerwca do 16 października 2022 r.

Koszty projektu zostały dofinansowane przez Województwo Dolnośląskie ze środków PFRON.

Logotypy: PFRON, Nie ma barier Dolny Śląsk, UMWD Dolny Śląsk, Stowarzyszenie Różowe Okulary,

Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Na wniosek zainteresowanej osoby o zapewnienie innej formy dostępu do informacji o projekcie i jego przebiegu oraz treści zawartych na stronie www, taki alternatywny dostęp będzie możliwy poprzez:

  • kontakt e-mail: rozoweokularyorg@gmail.com,
  • głosowo – wymagany kontakt z numerem telefonu 505-031-043,
  • poprzez wiadomości SMS – wymagane zasygnalizowanie potrzeby wysłaniem wiadomości SMS na
    numer telefonu 505-031-043 z podaniem zakresu potrzebnych informacji,
  • w innej technicznie wykonalnej formie, określonej we wniosku.