Dziewczyna pomagająca starszej kobiecie

W tym roku nasze działania skierowaliśmy nie tylko do pacjentów onkologicznych, osób niepełnosprawnych oraz dzieci, które edukujemy na temat tego, jak niepełnosprawni i osoby schorowane radzą sobie w życiu. W ramach projektu Seniorzy oczekują naszej uwagi, skierowaliśmy tę uwagę właśnie na tych starszych członków społeczeństwa – na seniorów, nestorów i nestorki.

W ramach działań projektowych nasze Stowarzyszenie objęło wsparciem czwórkę seniorów z terenu Dolnego Śląska. Wsparcie rozpoczęło się w kwietniu i będzie trwało do końca 2023 roku. W trakcie tego okresu asystenci odwiedzają naszych podopiecznych średnio 6 godzin w tygodniu w ustalonych z seniorem lub seniorką dniach i godzinach.

W ramach tego czasu, w zależności od bieżących potrzeb podopiecznego czy sytuacji pogodowej, asystenci towarzyszą seniorom w wyjściu na spacer, na zakupy, wizycie u lekarza czy załatwianiu innych spraw, które pojawiają się na bieżąco. Pomagają w pracach domowych, wspólnie sporządzają i wspólnie spożywają posiłki, piją kawę, herbatę i po prostu rozmawiają. Wiemy bowiem, że oprócz pomocy w codziennych czynnościach, osoby starsze przede wszystkim potrzebują towarzystwa, bo ze względu na swój wiek, bardzo często są to osoby wykluczone, zmarginalizowane społecznie.

W trakcie trwania projektu, zdarzyło się nawet, że jedna z naszych seniorek wraz osobą towarzyszącą wyjechała na wycieczkę 🙂

Taka forma regularnego wsparcia potwierdziła, że osoby starsze, czasami bardzo samotne, potrzebują prostej formy wsparcia – po prostu zwykłej uwagi, która pozwala im poczuć, że mogą na kogoś liczyć i czuć się potrzebne. Samotność powoduje, że osoby nią dotknięte zaczynają wycofywać się z życia społecznego. Czasami wspólne wyjście na spacer do parku powoduje, że chce się wychodzić więcej. Zwykła rozmowa jest bezcenna, czas spędzony na wspólnym wypiciu herbaty. Bo seniorzy po prostu oczekują naszej uwagi.

Projekt jest realizowany ze środków finansowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Logo PFRON, Nie ma barier Dolny Śląsk, UMWD Dolny Śląsk, Stowarzyszenie Różowe Okulary