Projekt polega na utworzeniu grupy wsparcia obejmującej przede wszystkim osoby niepełnosprawne z doświadczeniem choroby onkologicznej. Członkom grupy zostaną zaproponowane zajęcia rękodzielnicze, uczące nowych umiejętności, a także zajęcia z jogi połączone z relaksacją. Ponadto będą mieli możliwość odbycia kilku spotkań z dietetykiem, na których wspólnie przygotują smaczne i zdrowe posiłki. Do ich dyspozycji będzie również psycholog, z którym będzie się można indywidualnie spotkać i omówić nurtujące problemy.

Grupa wsparcia ma objąć pomocą 20 osób niepełnosprawnych.

Informacje odnośnie projektu dostępne będą na bieżąco na stronie Facebook Stowarzyszenia Różowe Okulary oraz w aktualnościach: Razem pokonamy raka – co wspólnie robiliśmy w 2023.

Projekt jest realizowany w okresie od 5 czerwca do 31 grudnia 2023 r.

Koszty projektu zostały dofinansowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu ze środków PFRON.

Loga PFRON i MOPS we Wrocławiu

www.mops.wroclaw.pl

Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Na wniosek zainteresowanej osoby o zapewnienie innej formy dostępu do informacji o projekcie i jego przebiegu oraz treści zawartych na stronie www, taki alternatywny dostęp będzie możliwy poprzez:

  • kontakt e-mail: rozoweokularyorg@gmail.com,
  • głosowo – wymagany kontakt z numerem telefonu 505-031-043,
  • poprzez wiadomości SMS – wymagane zasygnalizowanie potrzeby wysłaniem wiadomości SMS na
    numer telefonu 505-031-043 z podaniem zakresu potrzebnych informacji,
  • w innej technicznie wykonalnej formie, określonej we wniosku.