Projekt polega na zorganizowaniu, głównie dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych we Wrocławiu, jednodniowej wycieczki na teren województwa opolskiego. Wycieczka odbędzie się autokarem i jest przewidziana dla 30 osób, w tym co najmniej 25 osób niepełnosprawnych oraz, w koniecznych przypadkach, również opiekunów osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Informacje odnośnie projektu dostępne będą na bieżąco na stronie Facebook Stowarzyszenia Różowe Okulary oraz w aktualnościach: Wspólnie mamy większe możliwości – jedziemy zwiedzać Opolszczyznę, Wspólnie zwiedzamy Opolszczyznę.

Projekt jest realizowany w okresie od 1 lipca do 11 września 2022 r.

Koszty projektu zostały dofinansowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu ze środków PFRON.

Loga PFRON i MOPS we Wrocławiu
www.mops.wroclaw.pl

Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Na wniosek zainteresowanej osoby o zapewnienie innej formy dostępu do informacji o projekcie i jego przebiegu oraz treści zawartych na stronie www, taki alternatywny dostęp będzie możliwy poprzez:

  • kontakt e-mail: rozoweokularyorg@gmail.com,
  • głosowo – wymagany kontakt z numerem telefonu 505-031-043,
  • poprzez wiadomości SMS – wymagane zasygnalizowanie potrzeby wysłaniem wiadomości SMS na
    numer telefonu 505-031-043 z podaniem zakresu potrzebnych informacji,
  • w innej technicznie wykonalnej formie, określonej we wniosku.