Kończy się już projekt 'Wspieram i pomagam profesjonalnie”, który prowadziła Fundacja Różowe Okulary przy współudziale środków z PFRON będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. W ramach tego projektu odbyło się kilka spotkań w Wojewódzkim Szpitalu przy ul. Kamińskiego, których głównym tematem było wypalenie zawodowe. W spotkaniach uczestniczyły pielęgniarki, osoby wspierające, wolontariusze bezpośrednio zaangażowani w proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością. Podczas rozmów z uczestnikami dowiedzieliśmy się, że takie spotkania, warsztaty są bardzo potrzebne, dlatego w przyszłości będziemy starać się pozyskiwać środki na prowadzenie takich warsztatów.

Udostępniamy także materiały szkoleniowe autorstwa psychologa, Marzeny Gmiterek, które wykorzystywane były podczas szkolenia.