Przedmiotem projektu jest aktualizacja i uzupełnienie oraz druk i kolportaż informatora przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych po nowotworach okolic głowy i szyi. Planowany nakład to 8 tys. egzemplarzy, które trafią do ponad 100 placówek medycznych na terenie całego kraju.

Projekt jest realizowany w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2022 r.

Koszty projektu zostały dofinansowane przez PFRON.

Logo PFRON

Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Na wniosek zainteresowanej osoby o zapewnienie innej formy dostępu do informacji o projekcie i jego przebiegu oraz treści zawartych na stronie www, taki alternatywny dostęp będzie możliwy poprzez:

  • kontakt e-mail wmadry@wp.pl,
  • głosowo – wymagany kontakt z numerem telefonu 601-85-10-86,
  • poprzez wiadomości SMS – wymagane zasygnalizowanie potrzeby wysłaniem wiadomości SMS na numer telefonu 601-85-10-86 z podaniem zakresu potrzebnych informacji,
  • w innej technicznie wykonalnej formie, określonej we wniosku.