PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO
ROZDZIAŁ II
CELE I FORMY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Wspieranie chorych onkologicznie, w tym w szczególności osób z orzeczoną niepełnosprawnością i ich rodzin.
2. Wskazywanie roli psychoonkologii w podnoszeniu jakości życia chorych onkologicznie.
3. Promowanie i przeprowadzanie rehabilitacji oraz racjonalnej terapii zachowania w powrocie do zdrowia.
4. Promowanie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród osób chorych onkologicznie i osób niepełnosprawnych.
5. Promowanie i wdrażanie turystyki, krajoznawstwa i kultury jako pomocy
w zdrowieniu i poprawie jakości życia chorych onkologicznie oraz osób niepełnosprawnych.
6. Pokazywanie pozytywnych wzorców życia z chorobą nowotworową.
7. Zachęcanie do szukania własnych ścieżek zdrowienia.
8. Inspirowanie i wspieranie w poszukiwaniu dróg powrotu do pełni życia po przebytym leczeniu w chorobie nowotworowej.
9. Pomoc w wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń między członkami Stowarzyszenia.
10. Udzielanie pomocy społecznej osobom chorym onkologicznie oraz osobom niepełnosprawnym.
11. Działanie na rzecz integracji społecznej i zapobieganie wykluczaniu społecznemu osób chorych onkologicznie oraz osób niepełnosprawnych.
12. Nauka i edukacja członków Stowarzyszenia w zakresie onkologii.
13. Promocja i organizacja wolontariatu i koordynacja pracy wolontariuszy.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez następujące formy działania:
1. Organizowanie lub współorganizowanie lokalnych, wojewódzkich, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych konsultacji i warsztatów psychoonkologicznych.
2. Organizowanie zajęć ruchowych oraz imprez sportowych, turystycznych
i rekreacyjnych.
3. Organizowanie warsztatów, szkoleń i poradnictwa pomagającego w powrocie do życia społecznego i zawodowego.
4. Szeroko zakrojoną działalność informacyjno-edukacyjną, w tym popularyzowanie wiedzy z zakresu profilaktyki i zwalczania chorób nowotworowych.
5. Pomoc w ubieganiu się o status osoby niepełnosprawnej.
6. Tworzenie grup wsparcia.
7. Wspieranie rehabilitacji i integracji społecznej osób niepełnosprawnych oraz kształtowanie świadomości społecznej na temat osób niepełnosprawnych.
8. Wspólnotowe uczestnictwo w wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych w myśl zasady „nie tylko leki leczą”.
9. Wspomaganie rozwoju naukowego osób leczących i wspierających chorych onkologicznie.
10. Wspieranie inicjatyw mających na celu podnoszenie poziomu wiedzy medycznej oraz sposobów leczenia w zakresie onkologii.
11. Poszukiwanie i promowanie nowoczesnych form wielokierunkowej racjonalnej stymulacji chorych onkologicznie.
12. Analiza i ocena wpływu sytuacji życiowej osób chorych onkologicznie na konieczność wsparcia ich elementami pracy socjalnej celem polepszenia standardów życia.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.