Przedmiotem projektu jest aktualizacja, druk i kolportaż informatora przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych z doświadczeniem choroby onkologicznej. Planowany nakład to 7,5 tys. egzemplarzy, które powinny trafić do około 300 placówek na terenie całego kraju.

Informacje odnośnie projektu dostępne będą na bieżąco na stronie Facebook Stowarzyszenia Różowe Okulary oraz w aktualnościach – informator dostępny jest w wersji online do pobrania tutaj, a wraz z nim elektroniczna ankieta oceny informatora.

Projekt jest realizowany w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r.

Koszty projektu zostały dofinansowane przez PFRON.

Dofinansowano ze środków państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Zadanie: Mimo choroby żyj normalnie. Dofinansowanie 92.706,00 zł. Całkowita wartość: 115.906,00 zł.
Logotypy PFRON, Stowarzyszenie Różowe Okulary

Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Na wniosek zainteresowanej osoby o zapewnienie innej formy dostępu do informacji o projekcie i jego przebiegu oraz treści zawartych na stronie www, taki alternatywny dostęp będzie możliwy poprzez:

  • kontakt e-mail: rozoweokularyorg@gmail.com,
  • głosowo – wymagany kontakt z numerem telefonu 505-031-043,
  • poprzez wiadomości SMS – wymagane zasygnalizowanie potrzeby wysłaniem wiadomości SMS na
    numer telefonu 505-031-043 z podaniem zakresu potrzebnych informacji,
  • w innej technicznie wykonalnej formie, określonej we wniosku.