W tym roku po raz kolejny wydajemy nasz bezpłatny informator dla Pacjentów onkologicznych Fizjoterapia po leczeniu nowotworów głowy i szyi autorstwa mgr fizjoterapii Romana Hawro, dr n. med. Doroty Mierzwy-Dudek i prof. dr hab. n. med. Wojciecha Golusińskiego. W tym wydaniu również nie zabraknie informacji zarówno na temat profilaktyki onkologicznej, jak i pojęć z zakresu fizjoterapii, a także praktycznych porad i ćwiczeń, które pomogą usprawnić codziennie funkcjonowanie po nowotworach okolic głowy i szyi. Co bardzo ważne: ćwiczenia te można wykonywać samodzielnie lub z niewielką pomocą, we własnym domu, nie wymagają znacznych nakładów finansowych, a opis i zdjęcia skomponowane są tak, aby jak najbardziej ułatwić zrozumienie ruchu i celu ćwiczenia.

Spis treści:

I. Wstęp Wojciech Golusiński (6)

II. Informacja o profilaktyceWojciech Golusiński (8)

III. Fizjoterapia po leczeniu nowotworów głowy i szyiRoman Hawro

 1. Wprowadzenie (10)
 2. Wielokierunkowe leczenie przeciwnowotworowe rejonu głowy i szyi (11)
 3. Ogólne określenia, terminy i porady związane z fizjoterapią w onkologii (16)
 4. Czynności dnia codziennego po leczeniu (18)
 5. Fizjoterapia po leczeniu onkologicznym nowotworów głowy i szyi (19)
  • Czym zajmuje się fizjoterapia po leczeniu onkologicznym nowotworów głowy i szyi (19)
  • Ogólne spojrzenie na rolę wysiłku fizycznego i usprawniania u pacjenta onkologicznego po leczeniu rejonu głowy i szyi (21)
  • Rola i cele fizjoterapii w usprawnianiu pacjentów po leczeniu onkologicznym rejonu głowy i szyi (23)
  • Zasady i metody fizjoterapii pacjentów i występujących u nich następstw psychofizycznych choroby i leczenia onkologicznego rejonu głowy i szyi. Ogólny opis następstw funkcjonalnych (26)
 6. Szczegółowy program fizjoterapii. Przykładowe postępowanie związane z wykonywaniem leczniczych ćwiczeń ruchowych pod względem częstości, rodzaju i liczby powtórzeń (31)
  • Blizna pooperacyjna (31)
  • Ćwiczenia oddechowe i techniki oczyszczające klatkę piersiową (33)
  • Ćwiczenia przeciwzakrzepowe (35)
  • Ćwiczenia w obrębie szyi (39)
  • Ćwiczenia poprawiające zakres ruchu, siłę mięśni i koordynację w obrębie obręczy barkowej (barków) i kończyn górnych (42)
  • Ćwiczenia uruchamiające żuchwę (staw skroniowo-żuchwowy) w sytuacji istniejącego szczękościsku (brak możliwości pełnego otwierania i zamykania ust) (57)
  • Ćwiczenia mięśni mimicznych (mięśnie wyrazowe odpowiedzialne za mimikę twarzy) (63)
  • Porady dotyczące zachowania prawidłowej postawy ciała (74)
  • Stopień intensywności ćwiczeń i sposób ich prowadzenia (76)
  • Powrót do normalnej aktywności i potrzeba kontynuacji fizjoterapii (76)
  • Aktywność fizyczna a uczucie zmęczenia po leczeniu onkologicznym nowotworów głowy i szyi (76)
 7. Postępowanie fizjoterapeutyczne w zakresie dolegliwości bólowych u pacjentów po leczeniu onkologicznym nowotworów głowy i szyi (85)
 8. Końcowe uwagi do prowadzenia fizjoterapii (ćwiczeń ruchowych) u pacjentów po leczeniu onkologicznym rejonu głowy i szyi (100)
 9. Bibliografia (103)

IV. Objawy po chemio- i radioterapii w jamie ustnejDorota Mierzwa-Dudek

 1. Objawy (107)
 2. Profilaktyka przed chemioterapią i radioterapią (109)
 3. Postępowanie w trakcie chemioterapii i radioterapii (110)
 4. Lekarz stomatolog współpracujący z placówkami onkologicznymi, czyli gdzie należy szukać pomocy (111)

Nasz informator dostępny jest bezpłatnie w wersji elektronicznej PDF, jak również zostanie rozesłany do ponad 100 placówek medycznych na terenie całego kraju, gdzie będzie mógł trafić w ręce pacjentów. Zgromadzony przez nas obszerny, ale jednocześnie przystępnie wydany materiał, ma na celu nie tylko poszerzenie wiedzy i świadomości osób, które są po lub w trakcie leczenia onkologicznego, ale również ma zachęcić takie osoby do podejmowania samodzielnych ćwiczeń i stopniowego powrotu do aktywności fizycznej.


Poradnik wydany przez Fundację Różowe Okulary w ramach projektu Informator – rehabilitacja po nowotworach głowy i szyi dofinansowanego ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.