Mimo trudnego okresu w którym wszyscy się znajdujemy, chcemy przypominać o osobach dotkniętych niepełnosprawnością, a w szczególności dzieciach, które wśród nas funkcjonują. Ich sytuacji nie zmieni panująca obecnie epidemia, która przecież kiedyś się skończy.

Zarówno nasi rówieśnicy, jak i znacznie młodsze pokolenie od urodzenia jest napiętnowane cechami, które mogą je wykluczać poza nawias społeczeństwa. I niestety najczęściej wyklucza, ponieważ pomijając bariery architektoniczne, komunikacyjne czy też prawne, to również my, jako społeczeństwo, nie jesteśmy przygotowani na przyjęcie osób niepełnosprawnych.

Właśnie dlatego chcielibyśmy zwiększać świadomość już tych najmłodszych, a poprzez nie również i dorosłych, że niepełnosprawni żyją wśród nas i że dzielimy razem z nimi miasta, sklepy, szkoły, transport publiczny, a czasami także podwórka. Niepełnosprawne dzieci mogą chodzić razem ze wszystkimi do szkoły czy przedszkola – czy spotyka je wtedy otwartość i akceptacja? Bardzo często jest zupełnie odwrotnie i dlatego zależy nam na tym, aby uwrażliwiać już tych najmniejszych, na potrzeby innych ludzi oraz na to, że ich niepełnosprawność nie jest powodem do obaw, złości, niechęci.

Naszą wystawą Kim będę, gdy dorosnę chcemy przypominać, że każdy z nas ma prawo do planów, realizacji swoich celów i rozwoju – również dzieci z rozmaitymi niepełnosprawnościami mają prawo do własnych oczekiwań i marzeń. I nie jest naszym celem zwracać uwagę na niepełnosprawność dzieci samą w sobie, ale na to, że one mogą mieć takie same pragnienia, jak ich zdrowi rówieśnicy. Bądźmy otwarci na ich potrzeby, akceptując i rozumiejąc tę szczególną odmienność, a także pomagając im rozwijać się i odkrywać życie.


Dotychczas odbyło się 14 prelekcji, w których uczestniczyły dzieci uczące się w klasach od I do III szkół podstawowych. Byliśmy w tych wrocławskich szkołach:

  • Szkoła Podstawowa nr 40 przy ul. Sołtysowickiej 34,
  • Szkoła Podstawowa nr 84 przy ul. Górnickiego 20,
  • Szkoła Podstawowa nr 42 przy ul. Wałbrzyskiej 50,
  • Szkoła Podstawowa nr 17 przy ul. Wieczystej 105,
  • Szkoła Podstawowa nr 23 przy ul. Przystankowej 32,
  • Szkoła Podstawowa nr 47 przy ul. Januszowickiej 35,
  • Szkoła Podstawowa nr 20 przy ul. Kamińskiego 24,
  • Szkoła Podstawowa nr 108 przy ul. Bolesława Chrobrego 3.

Wystawa jest częścią projektu Możesz być po naszej stronie, który jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON przekazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

Fotografie dzieci można było zobaczyć w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 we Wrocławiu. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z wystawy.


Kolejnym przystankiem naszej wystawy jest Szkoła Podstawowa nr 84 we Wrocławiu, gdzie wraz z prezentacją fotografii odbyła się także prelekcja dotycząca niepełnosprawności. Uczniowie klas 2- i 3-ich brali udział w debacie na temat przyczyn i rodzajów niepełnosprawności, paraolimpiadzie, syntezatorów mowy, języka migowego, a także symboliki żółtych chustek, które bywają charakterystycznym symbolem osób niesłyszących. Dzieci miały okazję na własnej skórze sprawdzić, jak poruszają się osoby niewidome, a także doświadczyć alfabetu Braille’a. Niezwykle cieszyło zaangażowanie młodych ludzi, które było widać w trakcie całego wydarzenia.


W ramach projektu prowadziliśmy również prelekcję z dziećmi klas I – III w szkole podstawowej nr 42 na ul. Wałbrzyskiej we Wrocławiu. Podczas prowadzonych przez nas zajęć, przekazujemy dzieciom informacje na temat niepełnosprawności – jakie są jej rodzaje, jakie ma oblicza. Staramy się uwrażliwić je na to, że wśród ich rówieśników również są dzieci, które się z nią borykają. Tłumaczymy z jakich powodów niektórzy ludzie są niepełnosprawni, że może ona być wrodzona lub na skutek choroby czy wypadku. Dzieci z trzech klas szkoły podstawowej aktywnie uczestniczyły w naszych zajęciach, brały udział w zabawie oraz zadawały bardzo dociekliwe i mądre pytania. Cieszy nas ich otwartość i chęć poznawania świata, a sami możemy mieć tylko nadzieję, że nasza działalność sprawi, że będą bardziej świadomymi i empatycznymi dorastającymi ludźmi. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z naszej prelekcji.


8 listopada byliśmy z naszą wystawą i prelekcjami również w Szkole Podstawowej nr 47.