Projekt polega na zorganizowaniu, dla osób zamieszkałych na terenie Dolnego Śląska, dwóch form warsztatów szkoleniowych:

  • stacjonarnych dla 30-osobowej grupy członków rodzin osób niepełnosprawnych, ich opiekunów oraz ewentualnie wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Warsztaty mają polegać przede wszystkim na zróżnicowanych zajęciach teoretycznych i praktycznych z psychologiem.
  • wyjazdowych dla 20-osobowej grupy członków rodzin osób niepełnosprawnych, ich opiekunów oraz ewentualnie wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Zajęcia obejmą przyswajanie wiedzy nt. barier architektonicznych, wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz zajęcia z psychologiem.

Informacje odnośnie projektu dostępne będą na bieżąco na stronie Facebook Stowarzyszenia Różowe Okulary oraz w aktualnościach.

Projekt jest realizowany w okresie od 20 czerwca do 18 grudnia 2022 r.

Koszty projektu zostały dofinansowane przez Województwo Dolnośląskie ze środków PFRON.

Logotypy: PFRON, Nie ma barier Dolny Śląsk, UMWD Dolny Śląsk, Stowarzyszenie Różowe Okulary,

Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Na wniosek zainteresowanej osoby o zapewnienie innej formy dostępu do informacji o projekcie i jego przebiegu oraz treści zawartych na stronie www, taki alternatywny dostęp będzie możliwy poprzez:

  • kontakt e-mail: rozoweokularyorg@gmail.com,
  • głosowo – wymagany kontakt z numerem telefonu 505-031-043,
  • poprzez wiadomości SMS – wymagane zasygnalizowanie potrzeby wysłaniem wiadomości SMS na
    numer telefonu 505-031-043 z podaniem zakresu potrzebnych informacji,
  • w innej technicznie wykonalnej formie, określonej we wniosku.