Ogłoszenie nr 1 o zamówieniu z dnia 25.10.2021 r.

Fundacja Różowe Okulary poszukuje drukarni, która wydrukuje w czasie nie dłuższym niż dwa
tygodnie od daty zlecenia usługi pozycję (książkę) z numerem ISBN o następujących parametrach:

 • format A5
 • objętość 96 stron + okładka
 • papier – kreda błysk: środek 130 g, okładka 200 g
 • druk całości 4 + 2
 • folia błysk na zewnątrz okładki
 • oprawa: miękka klejona
 • nakład 8000 egz.

Oferty zawierające cenę jednostkową netto/brutto (przy podanej wysokości nakładu) lub cenę
netto/brutto za cały nakład prosimy przesłać na adres e-mail wmadry@wp.pl do dnia 10.11.2021r.
wraz z informacją o okresie związania ceną podaną w ofercie.

Ewentualne dodatkowe informacje można uzyskać pod wyżej wymienionym adresem e-mail lub pod
nr tel. 601-85-10-86.

Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z otrzymaniem zamówienia na druk wymienionego wydawnictwa.


Ogłoszenie nr 2 o zamówieniu z dnia 05.11.2021 r.

Stowarzyszenie Pomocy Chorym Onkologicznie „Różowe okulary” poszukuje drukarni, która
wydrukuje w czasie nie dłuższym niż dwa tygodnie od daty zlecenia usługi pozycję (książkę) z
numerem ISBN o następujących parametrach:

 • format A5
 • objętość 192 strony + okładka
 • papier – kreda błysk: środek 130 g, okładka 200 g
 • druk całości 4 + 4
 • folia błysk na zewnątrz okładki
 • oprawa: miękka klejona
 • nakład 7500 egz.

Oferty zawierające cenę jednostkową netto/brutto (przy podanej wysokości nakładu) lub cenę
netto/brutto za cały nakład prosimy przesłać na adres e-mail adres e-mail rozoweokularyorg@gmail.com i/lub mariapiworowicz@wp.pl do 19.11.2021r. wraz z informacją o okresie związania ceną podaną w ofercie.

Ewentualne dodatkowe informacje można uzyskać pod wyżej wymienionymi adresami e-mail lub pod
nr tel. 505-031-043.

Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z otrzymaniem zamówienia na druk wymienionego wydawnictwa.