Przedmiotem projektu są cztery sześciodniowe imprezy o charakterze turystyczno-rekreacyjno-kulturalno-edukacyjnym, przeznaczone dla 80 osób niepełnosprawnych z terenu całego kraju. Dwie z nich w górach i dwie nad morzem. Pobyt, zwiedzanie i wycieczki będą wzbogacone warsztatami psychologicznymi oraz zajęciami z instruktorem Nordic walking.

Informacje odnośnie projektu dostępne będą na bieżąco na stronie Facebook Stowarzyszenia Różowe Okulary oraz w aktualnościach: Odkryjmy siebie na nowo: jedź z nami na warsztaty, Odkryjmy siebie na nowo: I turnus na Wyspie Sobieszewskiej.

Projekt jest realizowany w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2022 r.

Koszty projektu zostały dofinansowane przez PFRON.

Dofinansowano ze środków państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Zadanie: Odkryjmy siebie na nowo. Dofinansowanie 95.809,75 zł. Całkowita wartość: 121.409,75 zł.
Logotypy PFRON, Stowarzyszenie Różowe Okulary,

Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Na wniosek zainteresowanej osoby o zapewnienie innej formy dostępu do informacji o projekcie i jego przebiegu oraz treści zawartych na stronie www, taki alternatywny dostęp będzie możliwy poprzez:

  • kontakt e-mail: rozoweokularyorg@gmail.com,
  • głosowo – wymagany kontakt z numerem telefonu 505-031-043,
  • poprzez wiadomości SMS – wymagane zasygnalizowanie potrzeby wysłaniem wiadomości SMS na
    numer telefonu 505-031-043 z podaniem zakresu potrzebnych informacji,
  • w innej technicznie wykonalnej formie, określonej we wniosku.