Przedmiotem projektu jest dodruk i kolportaż informatora przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych po nowotworach okolic głowy i szyi. Planowany nakład to 8 tys. egzemplarzy, które trafią do ponad 100 placówek medycznych na terenie całego kraju.


Projekt jest realizowany w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r.

W trakcie projektu będą realizowane następujące działania:

 • Weryfikacja i aktualizacja bazy adresowej miejsc docelowego kolportażu poradnika, z uwzględnieniem maksymalnej możliwej ilości danych. Prowadzenie bieżącego nadzoru nad terminowym przebiegiem wykonywanej pracy.
 • Wybór drukarni, druk.
 • Egzekwowanie planowej realizacji poszczególnych etapów.
 • Opracowanie strategii (kolejności i liczby informatorów) dystrybucji.
 • Odbiór nakładu z drukarni, zmagazynowanie.
 • Przygotowywanie paczek, dystrybucja (kolportaż, wysyłka) i nadzór nad jej przebiegiem.
 • Analiza przebiegu realizacji projektu – rozliczenie.

Harmonogram:

 • Aktualizacja bazy adresowej odbiorców i jej weryfikacja 07-10.2023
 • Druk 10-11.2023
 • Dystrybucja – kolportaż 11-12.2023

Koszty projektu zostały dofinansowane przez PFRON.

Logo PFRON

Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Na wniosek zainteresowanej osoby o zapewnienie innej formy dostępu do informacji o projekcie i jego przebiegu oraz treści zawartych na stronie www, taki alternatywny dostęp będzie możliwy poprzez:

 • kontakt e-mail wmadry@wp.pl,
 • głosowo – wymagany kontakt z numerem telefonu 601-851-086,
 • poprzez wiadomości SMS – wymagane zasygnalizowanie potrzeby wysłaniem wiadomości SMS na numer telefonu 601-851-086 z podaniem zakresu potrzebnych informacji,
 • w innej technicznie wykonalnej formie, określonej we wniosku.