Projekt polega na zorganizowaniu we wrocławskich szkołach podstawowych cyklu wystaw „Kim będę gdy dorosnę”, która przedstawia niepełnosprawne dzieci w różnych stylizacjach, charakterystycznych dla popularnych zawodów. Równolegle w tych placówkach zaplanowano serię spotkań i prelekcji dla dzieci, prowadzonych przez osoby znające z autopsji problem niepełnosprawności. Ich celem jest przekazanie informacji o możliwych przyczynach niepełnosprawności, o potrzebach wspólnych dla tej grupy osób, o podstawowych zasadach komunikowania się i ewentualnych formach niesienia wsparcia lub pomocy. Zajęcia mają także przestrzegać przed podejmowaniem ryzykownych zachowań, jak skoki do wody, nieprzemyślane zabawy ruchowe z rówieśnikami, które czasem skutkują niepełnosprawnością do końca życia.

Wystawy mają być prezentowane w 10 placówkach, w których zostanie przeprowadzonych 30 godzin prelekcji.

Projekt jest realizowany w okresie od 5 czerwca do 31 grudnia 2023 r.

Informacje o projekcie są dostępne na profilu Facebook Fundacji Różowe Okulary oraz w aktualnościach na stronie: Fundacja: Możesz być po naszej stronie 2023.

Koszty projektu zostały dofinansowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu ze środków PFRON.

Logo PFRON i MOPS Wrocław
www.mops.wroclaw.pl

Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Na wniosek zainteresowanej osoby o zapewnienie innej formy dostępu do informacji o projekcie i jego przebiegu oraz treści zawartych na stronie www, taki alternatywny dostęp będzie możliwy poprzez:

  • kontakt e-mail wmadry@wp.pl;
  • głosowo – wymagany kontakt z numerem telefonu 601-851-086;
  • poprzez wiadomości SMS – wymagane zasygnalizowanie potrzeby wysłaniem wiadomości SMS na numer telefonu 601-851-086 z podaniem zakresu potrzebnych informacji;
  • w innej technicznie wykonalnej formie, określonej we wniosku.