Przedmiotem projektu jest dodruk i kolportaż informatora przeznaczonego dla osób których niepełnosprawność jest skutkiem przewlekłych chorób i długotrwałego leczenia, wywołujących uczucie zmęczenia. Planowany nakład to 7 tys. egzemplarzy, które powinny trafić do około 300 placówek na terenie całego kraju.

Projekt jest realizowany w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r.

W ramach projektu przewidziano następujące działania:

 • Weryfikacja i aktualizacja bazy adresowej miejsc docelowego kolportażu poradnika, z uwzględnieniem maksymalnej możliwej ilości danych. Prowadzenie bieżącego nadzoru nad terminowym przebiegiem wykonywanej pracy.
 • Wybór drukarni, druk.
 • Egzekwowanie planowej realizacji poszczególnych etapów.
 • Opracowanie strategii (kolejności i liczby informatorów) dystrybucji.
 • Odbiór nakładu z drukarni, zmagazynowanie.
 • Przygotowywanie paczek, dystrybucja (kolportaż, wysyłka) i nadzór nad jej przebiegiem.
 • Analiza wyników badania ankietowego.
 • Analiza przebiegu realizacji projektu – rozliczenie

Harmonogram:

 • Weryfikacja-aktualizacja bazy odbiorców informatora – dane adresowe, numery telefonów, osoby do kontaktu 07-10.2023
 • Druk 09-11.2023
 • Kolportaż – odbiór nakładu z drukarni, zakup opakowań, wybór firmy wysyłkowej, pakowanie, przygotowanie paczek, nadanie – wysyłka 10-11.2023
 • Opracowanie wyników badania ankietowego – informacji zwrotnej od czytelników, celem uwzględnienia w kolejnych wydaniach 12.2023

Koszty projektu zostały dofinansowane przez PFRON.

Logo PFRON i Stowarzyszenie Różowe Okulary

Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Na wniosek zainteresowanej osoby o zapewnienie innej formy dostępu do informacji o projekcie i jego przebiegu oraz treści zawartych na stronie www, taki alternatywny dostęp będzie możliwy poprzez:

 • kontakt e-mail: rozoweokularyorg@gmail.com,
 • głosowo – wymagany kontakt z numerem telefonu 505-031-043,
 • poprzez wiadomości SMS – wymagane zasygnalizowanie potrzeby wysłaniem wiadomości SMS na
  numer telefonu 505-031-043 z podaniem zakresu potrzebnych informacji,
 • w innej technicznie wykonalnej formie, określonej we wniosku.