Przedmiotem projektu jest napisanie, druk i kolportaż informatora przeznaczonego dla osób których niepełnosprawność jest skutkiem przewlekłych chorób i długotrwałego leczenia, wywołujących uczucie zmęczenia. Planowany nakład to 7 tys. egzemplarzy, które powinny trafić do około 300 placówek na terenie całego kraju.

Informacje odnośnie projektu dostępne będą na bieżąco na stronie Facebook Stowarzyszenia Różowe Okulary oraz w aktualnościach – strona poradnika oraz ankieta oceniająca przydatność materiałów.

Projekt jest realizowany w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2022 r.

Koszty projektu zostały dofinansowane przez PFRON.

Dofinansowano ze środków państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Zadanie: Fizjoterapia kontra zmęczenie chorobą. Dofinansowanie 88.280,00 zł. Całkowita wartość: 113.050,00 zł.
Logotypy PFRON, Stowarzyszenie Różowe Okulary

Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Na wniosek zainteresowanej osoby o zapewnienie innej formy dostępu do informacji o projekcie i jego przebiegu oraz treści zawartych na stronie www, taki alternatywny dostęp będzie możliwy poprzez:

  • kontakt e-mail: rozoweokularyorg@gmail.com,
  • głosowo – wymagany kontakt z numerem telefonu 505-031-043,
  • poprzez wiadomości SMS – wymagane zasygnalizowanie potrzeby wysłaniem wiadomości SMS na
    numer telefonu 505-031-043 z podaniem zakresu potrzebnych informacji,
  • w innej technicznie wykonalnej formie, określonej we wniosku.