Szata naciekowa Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie

W tym roku Stowarzyszenie Różowe Okulary będzie organizowało dla swoich podopiecznych oraz innych osób z niepełnosprawnością interesujące imprezy turystyczno-rekreacyjne w celu poznania ciekawych miejsc na Dolnym Śląsku i w sąsiednich województwach. Wycieczki będą odbywać się w ramach projektu „Wspólnie poznajemy nieznane„. Nasze działania przyczynią się do rozbudzenia i zwiększenia indywidualnych potrzeb uczestników oraz, mamy nadzieję, do wzrostu aktywności w tych dziedzinach. Udział w zorganizowanych, turystycznych imprezach dla wielu osób z niepełnosprawnością, jest jedyną szansą na spędzenie aktywnie wolnego czasu i poznanie nowych miejsc. Bardzo często jest to sposób na stopniowe nabieranie przez naszych beneficjentów, pewności siebie oraz wiary we własne siły.

Dla uczestników naszych wypraw ważny jest również grupowy udział w rozmaitych przedsięwzięciach, poznawanie nowych ludzi, co owocuje nawiązywaniu przyjaźni i wzajemnemu wspieraniu się w trudnych chwilach. Podczas wszystkich naszych wycieczek uczestnicy uświadamiają sobie, że turystyka i rekreacja może być dostępna praktycznie dla każdego. Dowodem jest udział w poprzednich edycjach także osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. Wypada dodać, że turystyka ma również walor edukacyjny, a przy okazji takich przedsięwzięć staramy się przekonywać, że jej uprawianie jest możliwe także indywidualnie, przy minimalnym zaangażowaniu organizacyjnym i finansowym.

Podczas realizacji projektu „Wspólnie poznajemy nieznane” chcemy  zaprezentować uczestnikom wielu ciekawych miejsc na terenie Dolnego Śląska i nie tylko, ponieważ nasz region i nasz kraj to skarbnica miejsc, które wciąż nas zadziwiają i fascynują. Na wyciągnięcie ręki czekają na nas góry, jeziora, lasy, jaskinie i inne ciekawe historycznie miejsca!

Celem tegorocznych wypraw w ramach projektu będą:

Okolice Milicza i Twardogóry

Zdjęcie wnętrza Muzeum Bombki w Miliczu.

– wycieczka 2–dniowa. Liczba uczestników: 30 osób. 

Dzień I

W Miliczu zwiedzimy m.in. poewangelicki Kościół Łaski (najwyższa drewniana kościelna wieża w Polsce), pałac Maltzanów oraz ruiny zamku biskupiego. Następnie mamy w planach zwiedzanie słynnego Muzeum Bombki i podglądanie jak wygląda produkcja świątecznych dekoracji. Zwieńczeniem pierwszego dnia wycieczki będzie przejazd do Sułowa i spływ kajakami po Młynówce Sułowskiej z Sułowa do Rudy Sułowskiej. Będzie to łagodny spływ bocznym ramieniem Baryczy, malowniczo wijącym się wśród lasów i pól do serca Stawów Milickich. Po przybiciu do brzegu w Rudzie Sułowskiej, zwiedzimy Chatę Rybaka oraz Skansen Rybacki ze zwierzyńcem.

Dzień II

Kolejnego dnia zaplanowane jest zwiedzanie drewnianego kościoła poewangelickiego w Wierzchowicach Wniebowzięcia NMP z bogatą dekoracją snycerską. Przy kościele znajduje się grób największego polskiego kolarza, Ryszarda Szurkowskiego. Następnie w atrakcjach proponujemy przejazd Krośnicką Koleją Wąskotorową na trasie: zespół pałacowo-parkowy Krośnice – Wierzchowice. Następnie udany się autokarem do Goszczu na zwiedzanie ruin pałacu rokokowego zwanego Dolnośląskim Wilanowem oraz ewangelickiego kościoła – Świątyni Artystów. W Twardogórze zaplanowane jest zwiedzanie zabytków miasta o oryginalnym barkowym układzie, a także Sanktuarium NMP – Salezjańskiej Częstochowy, Muzeum Regionalnego i kościoła św. Trójcy.

Żagań

Zdjęcie frontu Pałacu Książęcego w Żaganiu z fontanną.

Wycieczka jednodniowa. Liczba uczestników: 30 osób. 

W programie wyjazdu jest zwiedzanie Pałacu Książęcego w Żaganiu oraz Muzeum Martyrologii Jeńców Alianckich Stalag Luft III połączone z emisją filmu o ich wielkiej ucieczce. Następnie zwiedzimy wystawę stałą “Kepler w Żaganiu” z przewodnikiem. Dzień zakończy zwiedzanie Wieży widokowej kościoła poewangelickiego oraz Zespołu Poaugustiańskiego.

Kletno, Jaskinia Niedźwiedzia, Stronie Śląskie, Kamieniec Ząbkowicki

Zdjęcie szaty naciekowej w Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie.

Wycieczka jednodniowa. Liczba uczestników: 30 osób. 

Na tej wycieczce zaplanowane jest zwiedzanie Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie. Następnie zwiedzimy Muzeum Ziemi Arnolda Miziołka, po czym nastąpi przejazd do Stronia Śląskiego, a tam zwiedzanie Ogrodu Japońskiego oraz Starego Wapiennika Łaskawy Kamień w Starej Morawie. W drodze powrotnej przewidziane jest zwiedzanie Pałacu Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim.

Czeka nas w tym roku mnóstwo ciekawych wycieczek i wypraw na niepoznane przez nas dotąd tereny na powierzchni i pod powierzchnią ziemi 🙂

Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa w organizowanych przez nasze Stowarzyszenie wycieczkach. Chęć uczestnictwa oraz wszelkie pytania należy zgłaszać telefonicznie pod nr 505-031-043 lub na adres e-mail rozoweokularyorg@gmail.com.


Projekt „Wspólnie poznajemy nieznane” jest współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w kwocie 25.000 tys. zł.

Logotypy: PFRON, Dolny Śląsk i Stowarzyszenie Różowe Okulary