Projekt polega na zorganizowaniu, głównie dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dolnego Śląska, jednodniowej wycieczki do Legnicy. Wycieczka odbędzie się autokarem i jest przewidziana dla 40 osób.

Informacje odnośnie projektu dostępne będą na bieżąco na stronie Facebook Stowarzyszenia Różowe Okulary oraz w aktualnościach.

Projekt jest realizowany w okresie od 15 lipca do 16 października 2022 r.

Koszty projektu zostały dofinansowane przez Województwo Dolnośląskie.

Logotypy UMWD Dolny Śląsk, Nie ma barier Dolny Śląsk, Stowarzyszenie Różowe Okulary

Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Na wniosek zainteresowanej osoby o zapewnienie innej formy dostępu do informacji o projekcie i jego przebiegu oraz treści zawartych na stronie www, taki alternatywny dostęp będzie możliwy poprzez:

  • kontakt e-mail: rozoweokularyorg@gmail.com,
  • głosowo – wymagany kontakt z numerem telefonu 505-031-043,
  • poprzez wiadomości SMS – wymagane zasygnalizowanie potrzeby wysłaniem wiadomości SMS na
    numer telefonu 505-031-043 z podaniem zakresu potrzebnych informacji,
  • w innej technicznie wykonalnej formie, określonej we wniosku.