Projekt polega na zorganizowaniu, głównie dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dolnego Śląska, spływu pontonowego na Nysie Kłodzkiej. Przejazd uczestników na miejsce rozpoczęcia spływu autokarem. Po jego zakończeniu posiłek, czas wolny i powrót autokarem na miejsce zbiórki. W spływie weźmie udział 36 uczestników.

Projekt jest realizowany w okresie od 16 maja do 23 października 2022 r.

Koszty projektu zostały dofinansowane przez Województwo Dolnośląskie

Informacja o spływie oraz program wydarzenia są dostępne na profilu Facebook Fundacji Różowe Okulary oraz w aktualnościach na stronie: Fundacja: Płyńmy razem dla zdrowia, Fundacja: Spływ pontonowy za nami!.

Spływ pontonowy przełomem bardzkim Nysy Kłodzkiej został zrealizowany w ramach projektu Płyńmy razem dla zdrowia, dofinansowanego kwotą 5 tys. zł pochodzącą z budżetu samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Logotypy: Województwo Dolny Śląsk, Nie ma barier oraz Fundacja Różowe Okulary

Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Na wniosek zainteresowanej osoby o zapewnienie innej formy dostępu do informacji o projekcie i jego przebiegu oraz treści zawartych na stronie www, taki alternatywny dostęp będzie możliwy poprzez:

  • kontakt e-mail wmadry@wp.pl,
  • głosowo – wymagany kontakt z numerem telefonu 601-85-10-86,
  • poprzez wiadomości SMS – wymagane zasygnalizowanie potrzeby wysłaniem wiadomości SMS na numer telefonu 601-85-10-86 z podaniem zakresu potrzebnych informacji,
  • w innej technicznie wykonalnej formie, określonej we wniosku.