Projekt polega na zorganizowaniu, głównie dla osób niepełnosprawnych, zamieszkałych we Wrocławiu, jednodniowej wycieczki do Opola. Wycieczka odbędzie się autokarem i jest przewidziana dla 30 osób, w tym co najmniej 25 osób niepełnosprawnych oraz, w koniecznych przypadkach, również opiekunów osób o znacznym stopniu niepełnosprawności i jednego wolontariusza.

Projekt jest realizowany w okresie od 1 czerwca do 22 października 2023 r.

Koszty projektu zostały dofinansowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu ze środków PFRON.

Loga PFRON i MOPS we Wrocławiu
www.mops.wroclaw.pl

Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Na wniosek zainteresowanej osoby o zapewnienie innej formy dostępu do informacji o projekcie i jego przebiegu oraz treści zawartych na stronie www, taki alternatywny dostęp będzie możliwy poprzez:

  • kontakt e-mail wmadry@wp.pl,
  • głosowo – wymagany kontakt z numerem telefonu 601-851-086,
  • poprzez wiadomości SMS – wymagane zasygnalizowanie potrzeby wysłaniem wiadomości SMS na numer telefonu 601-851-086 z podaniem zakresu potrzebnych informacji,
  • w innej technicznie wykonalnej formie, określonej we wniosku.