Czas naszych tegorocznych warsztatów wyjazdowych w ramach projektu Odkryjmy siebie na nowo dobiegł końca. Oba turnusy na Wyspie Sobieszewskiej oraz w Polanicy Zdrój, pozostawiły po sobie miłe wspomnienia, mnóstwo doświadczeń oraz nowe przyjaźnie zawiązane pomiędzy uczestnikami. Razem spędzaliśmy dobry czas w ruchu, spacerując i wędrując, a także poznając zabytki i atrakcje regionu. Wspólnie pracowaliśmy na warsztatach psychologicznych, aby poznać lepiej siebie, swoje możliwości i jeszcze lepiej radzić sobie z przewlekłą chorobą, która dotyka nas lub naszych bliskich. To bardzo ważne, bo dzięki wspólnym wyjazdom i wspólnej pracy zdobywamy więcej zrozumienia zarówno dla czyichś, jak i swoich własnych problemów. Tak naprawdę odkrywamy siebie na nowo poprzez poznawanie nowych miejsc, nowych ludzi i nowych pasji, które sprawiają, że nasze życie jest jeszcze pełniejsze.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział w organizowanych przez nasze Stowarzyszenie wyjazdach. To dzięki Waszemu towarzystwu i zaangażowaniu te wyjazdy mają sens, a my chętnie organizujemy kolejne edycje. Bo widzimy, że czerpiecie z nich garściami dla siebie i swoich bliskich, że są Wam one potrzebne i chętnie bierzecie w nich udział. A my dzięki temu również odkrywamy siebie na nowo.


Projekt Odkryjmy siebie na nowo był realizowany w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2022 r. Koszty projektu zostały dofinansowane przez PFRON.

Logo PFRON i Stowarzyszenie Różowe Okulary