Zakończył się projekt w ramach tegorocznej kampanii Możesz być po naszej stronie, podczas którego w szkołach podstawowych w klasach I-III robiliśmy prelekcje o tematyce niepełnosprawności. Dzieci podczas prelekcji były bardzo aktywne i chętnie brały udział w licznych zabawach oraz inscenizacjach, które pozwalały im na własnej skórze odczuć, jak funkcjonują osoby z rozmaitymi niepełnosprawnościami. Dowiedziały się m. in. o tym jakie osoby, z jakim typem niepełnosprawności powinny nosić żółtą chustkę, jak pomagać osobom niedowidzącym, co to jest pismo Braille’a, a także samodzielnie mogły spróbować odczytać palcami tekst napisany wypukłością. Okazało się, ze takie prelekcje są ważne, bo jak mówi znane przysłowie: czym skorupka za młodu nasiąknie…

W sumie w trakcie trwania kampanii odbyło się 20 prelekcji we wrocławskich szkołach. Ze smutkiem stwierdzamy, że to mimo wszystko za mało, bo oddziałów szkolnych w tym przedziale wiekowym jest we Wrocławiu o wiele więcej i jeszcze wiele dzieci mogłoby wziąć udział w naszych spotkaniach. Program się sprawdził, zainteresowanie nauczycieli, żeby zapraszać nas do swoich klas jest duże – a same dzieci były zainteresowane tematyką i zadawały dużo mądrych pytań. Mamy nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli kontynuować takie działania, ponieważ wierzymy, że szerzenie wiedzy na temat niepełnosprawności oraz pokazanie najmłodszym jak żyje się z niepełnosprawnością, pozwala im pogłębić swoją wrażliwość na takie osoby, a także oswaja dzieci z tematem, co w przyszłości skutkuje większą akceptacją i empatią.

Ostatnie szkoły które odwiedziliśmy to Szkoła Podstawowa nr 20 i numer 108. Naszym prelekcjom towarzyszyła wystawą Kim będę gdy dorosnę, którą woziliśmy do poszczególnych szkół. Bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym oraz wszystkim szkołom, które wzięły udział w naszym projekcie. Szkoła przygotowuje dzieci do dorosłego życia, dlatego bardzo ważne jest, aby uczyła również właściwych postaw społecznych i krzewiła akceptację oraz wrażliwość na potrzeby innych wśród dzieci i młodzieży. Na zakończenie zapraszamy do naszej ostatniej galerii zdjęć z prelekcji i wystawy:

Projekt był realizowany w ramach projektu Możesz być po naszej stronie, który był dofinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji MOPS we Wrocławiu.