Kolejna edycja projektu Możesz być po naszej stronie rozpoczęła się 25 maja 2022. Projekt był dofinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji MOPS we Wrocławiu.

W jego ramach przeprowadziliśmy 40 prelekcji we wrocławskich szkołach podstawowych, dla uczniów w wieku od 7 do 10 lat. Spotkania obejmowały rozmowy na temat pojęcia niepełnosprawności, a także tego, co dzieci na ten temat wiedzą, myślą i czują. Uczniowie mogli również „na własnej skórze” przekonać się, że wcale nie jest łatwo funkcjonować z dysfunkcją wzroku lub narządów ruchu – przeprowadzaliśmy symulacje poprzez spacery z zasłoniętymi oczami, przymierzanie specjalnych okularów i gogli oraz próby poruszania się o kulach. Do tego dzieci brały również udział w grze planszowej dotyczącej niepełnosprawności.

W szkołach, w których odbywały się prelekcje, była prezentowana również wystawa zdjęciowa Kim będę , gdy dorosnę. W tegorocznej edycji projektu wzięło udział 40 szkół podstawowych, m.in. SP nr 23 przy ul. Przystankowej, SP nr 1 przy ul. Nowowiejskiej, SP nr 93 przy ul. Niemcewicza czy SP nr 20 przy ul. Kamińskiego.

Dzieci bawiły się w trakcie prelekcji, a także uczyły poprzez zabawę – uczyły się tolerancji i akceptacji, a także tego czym może być niepełnosprawność, dlaczego nie należy się jej bać i jak w życiu radzą sobie osoby niepełnosprawne. Naszym głównym celem projektowym jest uczenie empatii, aby w dorosłym życiu te właśnie dzieci były otwarte na innych ludzi, niezależnie od ich pełnosprawności.

Projekt Możesz być po naszej stronie jest współfinansowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu ze środków PFRON.

Loga PFRON i MOPS we Wrocławiu
www.mops.wroclaw.pl