Najbliższe spotkanie z uczniami klas III w Szkole Podstawowej nr 108  przy ul. Bolesława Chrobrego 3 w piątek 3 grudnia w godzinach 10:45 i 11:40. Przeprowadzimy tam dwie prelekcje i zaprezentujemy naszą wystawę zdjęć.

Dotychczas odbyło się 14 prelekcji, w których uczestniczyły dzieci uczące się w klasach od I do III szkół podstawowych. Byliśmy w takich szkołach:

  • Szkoła Podstawowa nr 40 przy ul. Sołtysowickiej 34,
  • Szkoła Podstawowa nr 84 przy ul. Górnickiego 20,
  • Szkoła Podstawowa nr 42 przy ul. Wałbrzyskiej 50,
  • Szkoła Podstawowa nr 17 przy ul. Wieczystej 105,
  • Szkoła Podstawowa nr 23 przy ul. Przystankowej 32,
  • Szkoła Podstawowa nr 47 przy ul. Januszowickiej 35/37,
  • Szkoła Podstawowa nr 20 przy ul. Kamińskiego 24.    

Głównym założeniem naszej tegorocznej edycji kampanii Możesz być po naszej stronie, jest dotarcie do dzieci w wieku od 7 – 10 lat z tematyką niepełnosprawności, dlatego nasze działania skierowane są do uczniów w klasach I-III w szkołach podstawowych. Projekt jest realizowany dwutorowo – prowadzone są prelekcje w poszczególnych klasach, a także prezentujemy wystawę fotograficzną Kim będę, gdy dorosnę.

Prelekcje są prowadzone przez osoby doświadczone w tym temacie, które same są dotknięte niepełnosprawności lub mają duże doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Podczas spotkań przekazujemy dzieciom informacje na temat wielu oblicz niepełnosprawności, staramy się je uwrażliwić na to, że wśród ich rówieśników również są dzieci, które się z nią borykają. Tłumaczymy dlaczego niektórzy są niepełnosprawni, że może ona być wrodzona lub na skutek choroby czy wypadku. W naszych działaniach stawiamy nacisk na profilaktykę – poprzez aktywność chcemy pobudzić w dzieciach empatię i wrażliwość na potrzeby innych osób, szczególnie tych dotkniętych niepełnosprawnością. W trakcie spotkań aktywizujemy dzieci poprzez różne formy gier i zabaw – pokazujemy jak poruszają się np. osoby niewidzące, prezentujemy jak wygląda alfabet Braille’a oraz jakie bariery mogą napotkać osoby z innymi rodzajami niepełnosprawności. Dzieci chętnie zadają pytania, są otwarte na nowe doświadczenia i aktywnie biorą udział w zajęciach.

Projekt jest realizowany w ramach projektu kampania: Możesz być po naszej stronie, który jest dofinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji MOPS we Wrocławiu.